× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

X-Med s.c.

Poradnia ginekologiczno-położnicza - NZOZ "X-MED" s. c.

Informacje o komórce

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
  • Zdrowie matki i dziecka
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:

  • Położnictwo i ginekologia


Adres

33-8162025
Janowicka 9
43-344 Bielsko-Biała

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1